Homepage Sinar                     

Boord elektronica; Mijn hobby is zeilen, mijn opleiding elektrotechnisch ingenieur.
In de afgelopen jaren heb ik voor twee schepen de boordelektronica  ontworpen.

Voor de Morning Cloud een klassiek ontwerp passend bij een 40 jaar oud schip. Maar achter de traditionele meters, schakelaars en lampjes zit de nodige moderne elektronica.

De Pietje van kan is een nieuw gebouwd schip van mijn broer, uitgerust om er langere tijd geriefelijk op te kunnen wonen. De opbouw van het elektrisch systeem is een fusie van wat we thuis gewend zijn (een centrale groepenkast en het aan en uitschakelen gebeurd per plekke) en wat we op een schip gewend zijn (per gebruiker gezekerd).

Een paar zaken die mogelijk interessant zijn;

  • In plaats van shunts in de hoofdleiding om het stroomverbruik te meten  wordt de hoofdleiding zelf gebruikt. Zelfs een 35mm2 kabel heeft voldoende weerstand daarvoor.

  • Bij de Morning Cloud is om ruimte (en geld) te besparen telkens één zekering gebruikt voor twee verbruikers die wel afzonderlijk geschakeld worden. Dit werkt prima omdat een probleem bij een van de gebruikers deze afgeschakeld kan worden.

  • Bij de Pietje van Kan werkt het precies omgekeerd. Elke gebruiker heeft een eigen zekering met ingebouwde schakelaar (Standaard huiszekeringen). En op het schakel paneel zijn maar 3 schakelaars zichtbaar; Een voor de stuurhut en alles wat met varen te maken heeft. Een voor alle overige 12 volt aan boord en een voor de 220 Volt.

 

 

Pietje van Kan


   

 

 

Morning Cloud